Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

ทางการไทย สั่งแบนเกม Tropico 5 ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ

วันนี้ ในโลกออนไลน์เรียกว่า กระแสฮือฮากันอยากมาก โดยเฉพาะวงการเกมของบ้านเรา ด้วย New Era Thailand ออกประกาศผ่าน Facebook ว่าทางบริษัท ไม่สามารถวางจำหน่ายเกม Tropico 5 ได้ เนื่องด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พิจารณาเนื้อหาของเกมบางส่วนอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ 

New Era Thailand  ขอแจ้งให้ทราบว่า ผลการตรวจพิจารณาเกม Tropico 5 จากสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปรากฎว่าคณะกรรมการฯมีมติไม่อนุญาต เนื่องด้วยเนื้อหาเกมบางส่วนอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถวางจำหน่ายเกม Tropico 5 ได้

Tropico 5 เป็นเกมแนวสร้างเมืองแบบเบาสมอง โดยให้ผู้เล่นต้องรับบทเป็นผู้ปกครองประเทศ ซึ่งจะได้รับคำสั่งให้ไปทำการบุกเบิกเกาะใหม่ภายใต้พระนามขององค์จักรพรรดิ ทำให้ภาคนี้ เราต้องเริ่มเล่นจากยุคบุกเบิก (Colonial Era) ที่เราต้องคอยส่งเครื่องบรรณาการต่างๆกลับไปให้องค์จักรพรรดิตามคำสั่งที่ได้รับ (Mission) ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราจะสามารถประกาศให้เกาะของเราเป็นอิสระภาพจากการปกครองขององค์จักรพรรดิได้ ทำให้เราก้าวเข้าสู่ยุคของสงครามโลกและสงครามเย็นตามลำดับ

tropico5-2 tropico5 tropico5-1

อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดกระแสข่าวนี้ขึ้นมาส่งผลให้เกมเมอร์หลายคน อยากเล่มเกมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ที่มา www.baagames.com และ New Era Thailand