Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

[ไขก๊อก] วิธีการตั้งรูปโปรไฟล์ หรือ avatar ใน wordpress

kaigog-banner

คนที่เล่น WordPress หลายๆคน คงได้แต่สงสัยและวิธีการต่างๆหน้าว่า รูปโปรไฟล์  หรือ avatar ที่แสดงในช่องคอมเม้นหรือข้อมูลส่วนตัวเนี่ยบน wordpress เนี่ย มันตั้งค่ายังไง เปลี่ยนยังไง เดี่ยวเราจะมาไขก๊อกกัน

สำหรับวิธีการวิธีการตั้งรูปโปรไฟล์  หรือ avatar ใน wordpress ไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องใช้ปลักอิน หรือแก้โค้ดอะไรให้ยุ่งยากเลยครับ ขั้นตอนมีดังนี้

Screen Shot 2558-07-02 at 7.45.07 PM

  1. เข้าไปเว็บไซต์ http://th.gravatar.com
  2. เลือกเมนู  Sign In ถ้าเป็นสมาชิกสามารถกรอกข้อมูล log in (WordPress.com)ได้ทันที แต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกให้เลือก Create an Account (ต้องยืนยันการสมัครทาง e-mail ด้วย)
  3. เมื่อทำการ log in เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้า Manage Gravatars สามารถจัดการบัญชีของเราได้
    1. สามารถเพิ่มอีเมล์อื่นๆอีกได้ (เลือกหัวข้อ Pick email to modify) ทำการเพิ่มอีเมล์ได้
    2. สามารถเพิ่มรูปภาพได้ (Pick new image) รายละเอียดข้อ 4.
  4. ถ้าต้องเพิ่มรูปภาพ เลือก (Pick new image) ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอารูปภาพจากแหล่งใด Screen Shot 2558-07-02 at 7.57.36 PM
  5. เมื่อเราเลือกภาพแล้ว กด next กด crop and finish แล้ว จะให้เราเลือกเรตของภาพ ถัดมาจะให้เราเลือกว่าจะใช้กับอีเมล์ใด ถ้ายังไม่ต้องการก็สามารถกด Don’t use image ได้ Screen Shot 2558-07-02 at 8.03.05 PM
  6. E-mail ที่เราใช้ในข้อ 2. ถ้ามีผลผูกพันกับการแสดงผลของรูปโปรไฟล์หรือ avatar บน wordpress เท่านั้น ( ถ้าใช้ e-mail อื่น ภาพไม่แสดง)

 

เพียงเท่านั้น เราก็สามารถสร้างรูปโปรไฟล์  หรือ avatar ใน wordpress ได้แล้ว เห็นไหมล่ะครับ ไม่ยากเย็นอะไรเลย ใครก็สามารถทำกันได้ ไปลองทำกันดูนะครับ