Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Cisco คาด แทรฟฟิกอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นสามเท่าในปี57-62 ผ่าน“โมบายล์”และ “ด้านวิดีโอ”

ข้อมูลจากรายงานคาดการณ์  Cisco® Visual Networking Index™ (VNI) ปีที่ 10 ระบุว่า แทรฟฟิกอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (แทรฟฟิกไอพี) จะเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2557 ถึง 2562 โดยจะแตะระดับสูงสุด 2 เซ็ตตาไบต์  ปัจจัยที่คาดว่าจะกระตุ้นการเติบโตของแทรฟฟิก

1_Global IP Traffic_Service Adoption Drivers

ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก รวมถึง อุปกรณ์ส่วนบุคคล และ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) ความเร็วบรอดแบนด์ที่เพิ่มสูงขึ้นและ การปรับใช้บริการวิดีโอที่ก้าวล้ำ  โดยรวมแล้วปัจจัยเหล่านี้จะทำให้แทรฟฟิกไอพีทั่วโลกเพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อัตราการเติบโตดังกล่าวเพิ่มสูงสุด จากการจัดทำข้อมูลคาดการณ์ VNI อย่างต่อเนื่องมาเกือบหนึ่งทศวรรษ (ตัวอย่างเช่น อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้วสำหรับปี 2556-2561 อยู่ที่ 21 เปอร์เซ็นต์)

ข้อมูลคาดการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับแทรฟฟิกไอพีและบริการทั่วโลก

ซิสโก้คาดการณ์ว่าแทรฟฟิกไอพีทั่วโลกจะแตะระดับ 168 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนภายในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 59.9 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนในปี 2557  ทั้งนี้ในปี 2562 แทรฟฟิกข้อมูลบนเครือข่ายไอพีทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่ากับแทรฟฟิกที่เคยมีมาใน “ปีที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต” (Internet Years) ก่อนหน้านั้นทั้งหมด (ตั้งแต่ปี 2527 ถึงสิ้นปี 2556)  – หลายๆ องค์ประกอบจะส่งผลกระทบต่อแทรฟฟิกไอพีในหลายปีนับจากนี้:

 • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น – ขณะที่เครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายโมบายล์เติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ในปี 2557 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 2.8 พันล้านคน หรือ 39 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรโลกซึ่งอยู่ที่ 7.2 พันล้านคน  ภายในปี 2562 จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 3.9 พันล้านคน หรือเท่ากับ 51 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรโลกซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 7.6 พันล้านคน (ที่มา: กองประชากร แผนกเศรษฐกิจและกิจการสังคมของสหประชาชาติ)
 • ความแพร่หลายของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ – คาดว่าภายในปี 2562 อุปกรณ์บนเครือข่าย/การเชื่อมต่อออนไลน์จะเพิ่มเป็น 24 พันล้านเครื่อง เปรียบเทียบกับ 14 พันล้านในปี 2557 เครือข่ายผู้ให้บริการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของอุปกรณ์ที่ทันสมัย อุปกรณ์เหล่านี้ครอบคลุมถึงแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และทีวีความละเอียดสูงมาก (ultra-high definition – UHD) ที่รองรับอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการเชื่อมต่อ M2M และอุปกรณ์สวมใส่ (เช่น นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ อุปกรณ์ตรวจสอบสุขภาพ ฯลฯ)  ทั้งนี้จะมีอุปกรณ์บนเครือข่าย/การเชื่อมต่อราว 3.2 เครื่องต่อคนภายในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 2 เครื่องต่อคนในปี 2557  อุปกรณ์และการเชื่อมต่อที่ก้าวล้ำเหล่านี้จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายโมบายล์ ซึ่งต้องอาศัยการทำงานแบบอัจฉริยะ การจัดการเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยที่ปรับปรุงดีขึ้น  กลยุทธ์ IPv6 แบบครบวงจรจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ให้บริการ เพื่อรองรับปริมาณและความซับซ้อนของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อรุ่นอนาคต  41 เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์/การเชื่อมต่อบนเครือข่ายพื้นฐานและโมบายล์ทั้งหมดทั่วโลกจะรองรับ IPv6 ภายในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 22 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557
 • ความเร็วของบรอดแบนด์พื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น – ความเร็วของบรอดแบนด์พื้นฐานโดยเฉลี่ยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 20.3 Mbps ในปี 2557 เป็น 42.5 Mbps ในปี 2562 และเมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี ความเร็วของบรอดแบนด์พื้นฐานโดยเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้น 26 เปอร์เซ็นต์จาก 16 Mbps ในปี 2556 เป็น 20.3 Mbps ในปี 2557  ในแง่ของภูมิภาค ยุโรปตะวันตกและเอเชีย-แปซิฟิกยังคงเป็นผู้นำระดับโลกในเรื่องความเร็วของเครือข่ายบรอดแบนด์พื้นฐาน ขณะที่อเมริกาเหนือและภูมิภาคอื่นๆ กำลังปรับปรุงทรัพยากรเครือข่าย เพื่อรองรับเนื้อหาและแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้แบนด์วิธสูง (เช่น วิดีโอ UHD)  ทั้งนี้ภายในปี 2562 ราว 33 เปอร์เซ็นต์ของการเชื่อมต่อบรอดแบนด์พื้นฐานทั่วโลกจะเร็วกว่า 25 Mbps เพิ่มขึ้นจาก 29 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน (ความเร็วของเครือข่ายโมบายล์กล่าวถึงในรายงาน VNI Mobile เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
 • บริการวิดีโอใหม่ๆ และบริการขั้นสูง – วิดีโอไอพีจะคิดเป็นสัดส่วนราว 80 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีทั้งหมดภายในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 67 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557  พัฒนาการของบริการวิดีโอขั้นสูง (เช่น UHD และวิดีโอแบบ Spherical/360)และแอพพลิเคชั่น M2M ที่มุ่งเน้นวิดีโอเพิ่มมากขึ้น จะก่อให้เกิดความต้องการใหม่ๆ ในเรื่องแบนด์วิธและการปรับขนาดสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ใช้ตามที่พักอาศัย องค์กรธุรกิจ และผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะยังคงมีความต้องการสูงสำหรับบริการวิดีโอขั้นสูงบนเครือข่ายและอุปกรณ์ทุกประเภท ส่งผลให้คุณภาพ ความสะดวก เนื้อหา ประสบการณ์ และราคากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ
 • ความแพร่หลายของโมบิลิตี้ – ภายในปี 2562 กว่า 14 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนจะมาจากการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ และ 53 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนจะมาจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์โมบายล์ที่แตกต่างและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้บริการทุกราย
 • อุปกรณ์ Wi-Fi และอุปกรณ์พกพาจะสร้าง 67 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีภายในปี 2562 – Wi-Fi: 53 เปอร์เซ็นต์ และเซลลูลาร์: 14 เปอร์เซ็นต์ – เปรียบเทียบกับแทรฟฟิกบนเครือข่ายพื้นฐาน ซึ่งจะคิดเป็นสัดส่วน 33 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกโดยรวม
 • ในปี 2557 แทรฟฟิกบนเครือข่ายพื้นฐานคิดเป็นสัดส่วน 54 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพี ขณะที่ Wi-Fi คิดเป็นสัดส่วน 42 เปอร์เซ็นต์ และเซลลูลาร์ 4 เปอร์เซ็นต์
 • การเติบโตของ Internet of Everything (IoE) และ M2M – แนวโน้มของ IoE มีการเติบโตอย่างมาก เนื่องจากการเชื่อมต่อ M2M จะเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าใน 5 ปีข้างหน้า (เพิ่มเป็น 10.5 พันล้านภายในปี 2562)  จะมีการปรับใช้ IoE อย่างกว้างขวางในหลายๆ กลุ่มธุรกิจ (เช่น เกษตรกรรม การดูแลสุขภาพ การผลิต ค้าปลีก และขนส่ง) รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ้าน (เช่น ระบบวิดีโอรักษาความปลอดภัย มิเตอร์อัจฉริยะ ระบบควบคุมอุณหภูมิ/ไฟส่องสว่าง ฯลฯ)
 • ตลาด Connected Health จะมีการเติบโตของการเชื่อมต่อ M2M รวดเร็วที่สุดถึง 8.6 เท่า (อัตราการเติบโต 54 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ในปี 2557 ถึง 2562
 • ตลาด Connected Home จะคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่ง (48 เปอร์เซ็นต์) ของการเชื่อมต่อ M2M ภายในปี 2562
 • แทรฟฟิกไอพี M2M ทั่วโลกจะเติบโต 15 เท่าในเวลาเดียวกัน จาก 308 เพทาไบต์ในปี 2557 (0.5 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีทั่วโลก) เป็น 4.6 เอ็กซาไบต์ภายในปี 2562 (2.7 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีทั่วโลก)
 • ผลที่เกิดขึ้นจากการเล่นเกม – ซิสโก้คาดการณ์ว่า การเพิ่มขึ้นอย่างมากของแทรฟฟิกเครือข่ายเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเกม เนื่องจากเกมคอนโซลมีพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ อีกทั้งอัพสตรีมคลาวด์แทรฟฟิกมีปริมาณเพิ่มขึ้น และการเชื่อมต่อเครือข่ายไฟเบอร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
 • การปรับใช้บริการออนไลน์ขั้นสูง– เพลงออนไลน์จะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตในที่พักอาศัยที่เติบโตเร็วที่สุด ด้วยอัตราการเติบโต 7.7 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557-2562 เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ใช้ 1.2 พันล้านคนเป็น 1.7 พันล้านคนภายในปี 2562  ส่วนบริการโมบายล์ตามตำแหน่งที่ตั้ง (Mobile location-based service) จะเป็นบริการโมบายล์สำหรับผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุด ด้วยอัตราการเติบโต 27.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในปี 2557-2562 โดยจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นจาก 597 ล้านคนในปี 2557 เป็นกว่า 2 พันล้านคนภายในปี 2562  การประชุมผ่านวิดีโอบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์ส่วนบุคคลจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมีอัตราการเติบโต 23.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557-2562 เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ใช้ 76 ล้านคนในปี 2557 เป็น 220ล้านคนภายในปี 2562

2_Global IP Traffic Growth
การคาดการณ์เกี่ยวกับแทรฟฟิกไอพีในระดับภูมิภาคและประเทศ

 • เอเชีย-แปซิฟิก: 54.4 เอ็กซาไบต์/เดือนภายในปี 2562, เติบโต 21 เปอร์เซ็นต์ต่อปี, เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า
 • อเมริกาเหนือ: 49.7 เอ็กซาไบต์/เดือนภายในปี 2562, เติบโต 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี, เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า
 • ยุโรปตะวันตก: 24.7 เอ็กซาไบต์/เดือนภายในปี 2562, เติบโต 21 เปอร์เซ็นต์ต่อปี, เพิ่มขึ้น 2.6 เท่า
 • ยุโรปกลาง: 16.9 เอ็กซาไบต์/เดือนภายในปี 2562, เติบโต 33 เปอร์เซ็นต์ต่อปี, เพิ่มขึ้น 4.1 เท่า
 • ละตินอเมริกา: 12.9 เอ็กซาไบต์/เดือนภายในปี 2562, เติบโต 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี, เพิ่มขึ้น 3 เท่า
 • ตะวันออกกลางและแอฟริกา: 9.4 เอ็กซาไบต์/เดือนภายในปี 2562, เติบโต 44 เปอร์เซ็นต์ต่อปี, เพิ่มขึ้น 6.3 เท่า
 • ภายในปี 2562 ประเทศที่จะสร้างแทรฟฟิกสูงสุดก็คือสหรัฐอเมริกา (45.7 เอ็กซาไบต์/เดือน) และจีน (21.9 เอ็กซาไบต์/เดือน)
 • แอฟริกาใต้และซาอุดิอาระเบียจะมีอัตราการเติบโตของแทรฟฟิกไอพีสูงสุดที่ 44 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562 ตามมาด้วยอินโดนีเซีย (36 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) และอินเดีย (33 เปอร์เซ็นต์ต่อปี) ในเวลาที่คาดการณ์

แทรฟฟิก VNI ทั่วโลก แยกตามประเภทการใช้งาน

แทรฟฟิกวิดีโอไอพีทั่วโลก

 • 134.8 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนในปี 2562, เติบโต 27 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562
 • แทรฟฟิกวิดีโอไอพีจะเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2557 ถึง 2562
 • แทรฟฟิกวิดีโอไอพีในส่วนของผู้บริโภคจะครองสัดส่วน 84 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีสำหรับผู้บริโภคภายในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 75 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557
 • แทรฟฟิกวิดีโอไอพีในส่วนขององค์กรธุรกิจจะครองสัดส่วน 63 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีสำหรับองค์กรธุรกิจภายในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 36 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557

แทรฟฟิกวิดีโออินเทอร์เน็ตทั่วโลก

 • 105 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนในปี 2562 เพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562
 • แทรฟฟิกวิดีโออินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้น 4 เท่าในปี 2557 ถึง 2562
 • แทรฟฟิกวิดีโออินเทอร์เน็ตจะแตะระดับ 105 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนภายในปี 2562 เพิ่มขึ้น 25 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนในปี 2557
 • แทรฟฟิกวิดีโออินเทอร์เน็ต (องค์กรธุรกิจและผู้บริโภค) จะครองสัดส่วน 77 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 59 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557
 • แทรฟฟิกวิดีโออินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคจะครองสัดส่วน 80 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคภายในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 64 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557
 • แทรฟฟิกวิดีโออินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรธุรกิจจะครองสัดส่วน 65 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรธุรกิจภายในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 38 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557

แทรฟฟิกวิดีโออินเทอร์เน็ต HD และ Ultra HD (4K)

 • 66 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนในปี 2562 เพิ่มขึ้น 53 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562
 • ภายในปี 2562 วิดีโออินเทอร์เน็ต HD และ Ultra HD จะครองสัดส่วน 63 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกวิดีโออินเทอร์เน็ต
 • วิดีโออินเทอร์เน็ตขั้นสูง (HD และ Ultra HD) จะเพิ่มขึ้น 8.5 เท่าในปี 2557 ถึง 2562
 • ทีวีที่ติดตั้ง/ใช้งานจะเพิ่มขึ้นจาก 9.9 ล้านในปี 2557 เป็น 371.5 ล้านภายในปี 2562 (2.7 เปอร์เซ็นต์ของทีวีจอแบนในปี 2557, 31 เปอร์เซ็นต์ของทีวีจอแบนภายในปี 2562 – เติบโต 106 เปอร์เซ็นต์ต่อปี)

แทรฟฟิก VoD สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

 • 26.8 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนภายในปี 2562 เติบโต 14 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562
 • แทรฟฟิก VoD จะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปี 2557 ถึง 2562

แทรฟฟิกไอพีสำหรับองค์กรธุรกิจทั่วโลก

 • 29.9 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนภายในปี 2562 เติบโต 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562
 • แทรฟฟิกไอพีสำหรับองค์กรธุรกิจโดยรวม ซึ่งครอบคลุมเว็บ, การแบ็คอัพข้อมูล, VoIP ฯลฯ จะเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2557 ถึง 2562
 • ในปี 2557 แทรฟฟิกไอพีสำหรับองค์กรธุรกิจครองสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลก (ผู้บริโภคครองสัดส่วน 80 เปอร์เซ็นต์)
 • ภายในปี 2562 แทรฟฟิกไอพีสำหรับองค์กรธุรกิจจะคิดเป็นสัดส่วน 18 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลก (ผู้บริโภคครองสัดส่วน 82 เปอร์เซ็นต์)

แทรฟฟิก VNI ทั่วโลก แยกตามประเภทการเข้าถึง

แทรฟฟิกเครือข่ายพื้นฐานทั่วโลก

 • 55.7 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนภายในปี 2562 เติบโต 11 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562
 • ภายในปี 2562 แทรฟฟิกไอพีบนเครือข่ายพื้นฐานทั่วโลกจะแตะระดับ 670.5 เอ็กซาไบต์ต่อปี และจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าในปี 2557 ถึง 2562
 • ในปี 2557 แทรฟฟิกไอพีบนเครือข่ายพื้นฐานครองสัดส่วน 54 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลก
 • ภายในปี 2562 แทรฟฟิกไอพีบนเครือข่ายพื้นฐานจะครองสัดส่วนเกือบ 33 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลก

แทรฟฟิกเครือข่ายพื้นฐาน/Wi-Fi ทั่วโลก

 • 88.1 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนภายในปี 2562 เติบโต 29 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562
 • ภายในปี 2562 แทรฟฟิกบนเครือข่ายพื้นฐาน/Wi-Fi ทั่วโลกจะแตะระดับ 1.1 เซ็ตตาไบต์ต่อปี และจะเติบโต 4 เท่าในปี 2557 ถึง 2562
 • ในปี 2557 แทรฟฟิกบนเครือข่ายพื้นฐาน/Wi-Fi ครองสัดส่วน 42 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลก
 • ภายในปี 2562 แทรฟฟิกบนเครือข่ายพื้นฐาน/Wi-Fi จะครองสัดส่วนเกือบ 53 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลก

แทรฟฟิกข้อมูลโมบายล์ทั่วโลก

 • 24.3 เอ็กซาไบต์ต่อเดือนภายในปี 2562 เติบโต 57 เปอร์เซ็นต์ในปี 2557 ถึง 2562
 • ภายในปี 2562 แทรฟฟิกข้อมูลโมบายล์ทั่วโลกอยู่ที่ 291.8 เอ็กซาไบต์ต่อปี และจะเติบโต 10 เท่าในปี 2557 ถึง 2562
 • ในปี 2557 แทรฟฟิกข้อมูลโมบายล์ครองสัดส่วน 4 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลก
 • ภายในปี 2562 แทรฟฟิกข้อมูลโมบายล์จะครองสัดส่วน 14 เปอร์เซ็นต์ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลก

นัยยะเกี่ยวกับข้อมูลคาดการณ์ Cisco® VNI สำหรับผู้ให้บริการ

 • เนื่องจากจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของอุปกรณ์ (เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และการเชื่อมต่อ M2M) ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายพื้นฐาน/เครือข่ายโมบายล์ (ต้องปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการทำงานแบบอัจฉริยะ) ดังนั้นการเพิ่มความจุแบนด์วิธจึงไม่ใช่ทางออกเดียวสำหรับห้าปีนับจากนี้
 • พัฒนาการของบริการวิดีโอขั้นสูง (เช่น วิดีโอ HD/Ultra HD, วิดีโอแบบ Spherical) และแอพพลิเคชั่น M2M คาดว่าจะก่อให้เกิดความต้องการใหม่ๆในการสร้างแบนด์วิธและการปรับขนาดสำหรับผู้ให้บริการผู้ใช้ตามที่พักอาศัย องค์กรธุรกิจ และผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะยังคงมีความต้องการสูงสำหรับบริการวิดีโอขั้นสูงบนเครือข่ายและอุปกรณ์ทุกประเภท (คุณภาพ ความสะดวก และราคาคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ)
 • การปรับใช้วิดีโอเพื่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (เช่น การประชุมวิดีโอ HD และการประชุมวิดีโอผ่านเว็บ และ VoD สำหรับธุรกิจ) อาจกระตุ้นการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของเน็ตเวิร์กเวอร์ช่วลไลเซชั่น และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่งวิดีโอ (การขยายเครือข่ายสำหรับผู้ให้บริการ/ผู้ให้บริการเสริม)
 • ภายในปี 2562 กว่า 14% ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั่วโลกจะมาจากการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ และ 53% ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนจะมาจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi (กล่าวคือ กว่าสองในสามหรือ 67% ของแทรฟฟิกไอพีรายเดือนทั้งหมด) ด้วยเหตุนี้กลยุทธ์โมบายล์ที่แตกต่างและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้บริการทุกราย
 • เครือข่ายไอพีจะต้องมีความชาญฉลาดและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่/รุ่นปรับปรุงสำหรับเครือข่ายพื้นฐานและเครือข่ายโมบายล์ ผู้ให้บริการหลายรายกำลังทำงานร่วมกับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและคอนเทนต์อย่างจริงจังเพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างสำหรับบริการที่นำเสนอ

 

วิธีการศึกษา Cisco VNI Methodology

The Cisco VNI Global Forecast and Service Adoption study for 2014 to 2562 อ้างอิงข้อมูลคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อิสระและผลการศึกษาการใช้งานข้อมูลโมบายล์ในความเป็นจริง  ซิสโก้อ้างอิงข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวเพื่อประมาณการเกี่ยวกับแทรฟฟิกไอพีทั่วโลกและการปรับใช้บริการ  คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีที่ใช้มีอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์  จากประวัติการจัดทำรายงานมากว่า 10 ปี ส่งผลให้งานวิจัย Cisco VNI ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแง่ของดัชนีชี้วัดการเติบโตของอินเทอร์เน็ต รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลเครือข่าย นักวิชาการ บริษัทโทรคมนาคม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และสื่อมวลชนทางด้านอุตสาหกรรม/ธุรกิจ และนักวิเคราะห์ พึ่งพารายงานประจำปีดังกล่าว เพื่อช่วยในการวางแผนสำหรับอนาคตของระบบดิจิตอล

คำกล่าวสนับสนุน

 • นาย วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน

“ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8.3 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% จากปีที่แล้ว สาเหตุของการออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของโมบายล์ดีไวซ์ เช่น สมาร์ทโฟน ความเร็วของบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สิงหาคม 2015) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเหมือนประเทศอื่นๆในโลกที่สมาร์ทโฟนเปรียบได้กับมือที่สามของประชากรในประเทศ (ร้อยละ 80 ของประชากรไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน) ผลการศึกษา Cisco Visual Networking Index ปี 2557 – 2562 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่ไม่เคยถูกเชื่อมต่อมาก่อน แต่ได้มีการเชื่อมต่อแล้ววันนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะเห็นประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคDigitalization ตามแผน Digital Economy ของรัฐบาล ซิสโก้เชื่อว่าการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในทุกวันโดยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนั้น จะช่วยผลักดันผลผลิตที่มีประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจ แรงงาน และอุตสาหกรรมของประเทศ”


ภาพสนับสนุน

 • Cisco VNI: ปัจจัยกระตุ้นการเติบโตของแทรฟฟิกไอพีทั่วโลก
 • Cisco VNI: การเติบโตของแทรฟฟิกไอพีทั่วโลก (เครือข่ายพื้นฐานและโมบายล์) ปี 2557 – 2562
 • อินโฟกราฟิก: “อัพเดตข้อมูลคาดการณ์ VNI, ปี 2557-2562


ทรัพยากรสนับสนุนเพิ่มเติม

 

ซิสโก้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน นักวิเคราะห์ บล็อกเกอร์ ผู้ให้บริการ หน่วยงานกำกับดูแล และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานและอ้างอิงงานวิจัยของคุณโดยมีการระบุที่มาอย่างเหมาะสม เช่น “ที่มา: Cisco Visual Networking Index Global Traffic Forecast Update, ปี 2557-2562”

ซิสโก้ให้คำนิยามสำหรับคำศัพท์ต่อไปนี้:

 • แทรฟฟิกเซลลูลาร์: มาจากการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์หรือวิทยุ—2G, 3G และ 4G
 • แทรฟฟิกออฟโหลด Wi-Fi: หมายถึงแทรฟฟิกจากอุปกรณ์ดูอัลโหมด (สนับสนุนการเชื่อมต่อเซลล์และ Wi-Fi ยกเว้นแล็ปท็อป) บนเครือข่าย Wi-Fi/เครือข่ายเซลล์ขนาดเล็ก การออฟโหลดเกิดขึ้นที่ระดับผู้ใช้/อุปกรณ์เมื่อผู้ใช้สลับจากการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ไปสู่การเชื่อมต่อ Wi-Fi/เซลล์ขนาดเล็ก
 • แทรฟฟิกเครือข่ายพื้นฐาน/Wi-Fi: มาจากการเชื่อมต่อไร้สายที่รองรับด้วยเครือข่ายพื้นฐาน เช่น เราเตอร์ Wi-Fi ในที่พักอาศัย หรือฮ็อตสป็อตสาธารณะ