Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Microsoft จำหน่ายแท่นวาง Surface Pro 3


SUR_Pro3_Dock_Front_Back

Microsoft ไม่ปล่อยให้กระแส Surface Pro 3 เงียบไป ล่าสุดเปิดตัวอุปกรณ์เสริมเพื่อให้การใช้งาน Surface Pro 3 ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เป็นแท่นวางเพื่อชาร์จไฟและเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เริ่มวางขายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาแล้ว

Microsoft-Surface-Pro-3-Docking-Station

ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สามารถซื้อแท่นวาง Surface Pro 3 ได้แล้วจาก

  1. ร้านค้าปลีกของ Microsoft
  2. สั่งซื้อจาก MicrosoftStore.com
  3. ซื้อจากบริษัทค้าปลีกอีกส่วนหนึ่ง

Surface-Pro-3-Docking-Station3 Surface-Pro-3-Docking-Station1

Surface-Pro-3-Docking-Station2

สำหรับประโยชน์ของแท่นวาง Surface Pro 3 ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถชาร์จไฟได้ 48 วัตต์และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยมาพร้อมช่องเสียบสายสัญญาณต่างๆ ดังนี้

  • ช่อง USB 3.0 จำนวน 3 ช่อง และ่ USB 2.0 อีก 2 ช่อง
  • ช่องเสียบสาย Gigabit Ethernet รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  • ช่อง Mini DisplayPort สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอแบบความคมชัดสูง

ที่มา www.microsoft.com