DTAC โดน กสทช.ปรับ 62 ล้าน เหตุไม่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้แบบพรีเพด

dtac

ในวันนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แจ้งว่า DTAC ต้องชำระค่าปรับทจำนวน 62.64 ล้านบาท กรณีที่ไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทพรีเพด ให้ถูกต้องครบถ้วน

ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษากลับคำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี หรือ ดีแทค ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งดีแทคได้ร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง

สำหรับค่าปรับทางปกครองจำนวน 62.64 ล้านบาทดังกล่าว เป็นค่าปรับทางปกครองที่เลขาธิการ กสทช. ได้กำหนดมาตรการบังคับทางปกครองให้ดีแทคชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ 80,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ถึง 27 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ เงินค่าปรับที่ได้รับทั้งหมดถือเป็นรายได้ของแผ่นดิน ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส.ต่อไป

ที่มา www.manager.co.th

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น