กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานแถลงข่าว “มหกรร […]