จากการที่ กสทช. ออกประกาศให้ลงทะเบียนซิมการ์ดแบบเติมเงิน (Prepaid) เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อการระบุตัวตนของผู้ใช้งานซิมเติมเงินนั้นๆ