ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กันยายนเป็นต้นไป สำหรับท่านที่ต้องการซื้อบัตรเติมเงิน LINE PREPAID สามารถซื้อได้ที่ ร้าน 7-Eleven สามารถนำไปเติมเงินแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อใช้บริการต่างๆ ของ LINE