หลังจาก Apple เปิดให้นักพัฒนาทดลองใช้ iOS9 มาสักระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรในการเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ทำการอัพเดท iOS9 พร้อมกันทั่วโลกแล้ว โดยสามารถอัพเดทผ่านตัวเครื่อง หรือผ่าน iTunes ได้เลย