วันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. เปิดเผยว่า ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ สามารถเขียนโปรแกรมป้องกัน "มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wannacry" ได้สำเร็งแล้ว โดยผู้ใช้ต้องติดตั้ง โปรแกรม “Block Wannacry” เพื่อช่วยสกัดกั้นมัลแวร์ดังกล่าวชั่วคราว