Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

ป้ายกำกับ: sme

สสว. หรือ SME มาแนะนำ 16 แอปเพื่อคนทำธุรกิจก้าวสู่ยุคธุรกิจดิจิตอล

วันนี้ เราจะมาแนะนำแอปเด็ดในเครือข่ายของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) หรือ SME 16 แอปเพื่อคนทำธุรกิจก้าวสู่ยุคธุรกิจดิจิตอล แต่ละแอปมีความสามารถโด่ดเด่นแตกต่างกัน มาให้ผู้ประกอบการนำไปใช้กันได้เลย
Read More

สสว. เปิดเว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SME ในอาเซียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการค้าการลงให้กับผู้ประกอบการ พร้อมแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน
Read More